De Joppeschool
Home>Veilig leren lezen

Veilig leren lezen

Met  ‘Veilig leren lezen’ 2e maanversie, uitgebracht in 2003 en bekend als Maan Roos Vis, leert driekwart van de kinderen in Nederland lezen en spellen. Elk thema wordt geïntroduceerd aan de hand van een ‘ankerverhaal’. Dit verhaal dient als anker voor de kinderen: het maakt de samenhang van begrippen en activiteiten duidelijk. De leerkracht presenteert het ankerverhaal bij elke kern op een verrassende wijze, met telkens andere ankermaterialen.

Differentiatie
Binnen ‘Veilig leren lezen’ differentiëren we door in te spelen op de niveau-verschillen binnen groep 3. De methode werkt met twee leerlijnen (maanlijn en zonlijn) en drie aanpakken (maan, ster, zon). Tussen de leerlijnen is er een nauwe verbinding in instructie en materialen.

Leerlingen met een normale leesontwikkeling volgen de leerlijn Maan. Leerlingen met een moeizame leesontwikkeling volgen eveneens de maanlijn, maar krijgen extra aandacht in de vorm van extra instructie en/of begeleiding.

Zij die al beschikken over een volledige letterkennis, vormen een ‘zongroep’. Aan het eind van de kern ‘Start’ bepalen we door toetsing welke leerlingen de leerlijn Zon gaan volgen. Naast volledige letterkennis vragen we van deze leerlingen ook een vlotte beheersing van de letters en het voldoende vlot kunnen lezen van klankzuivere woorden met een medeklinker-klinker-medeklinker structuur. Bovendien is het belangrijk dat zij zelfstandig kunnen werken. Leerlingen die de zonlijn volgen, werken veelal zelfstandig in lees-boekjes en werkboekjes met leerstof op een hoger niveau.


Basis materialen

 • Leerkrachtassistent
  Bewegend beeld, geluid en interactiviteit maken de lessen nog aantrekkelijker voor de leerlingen. De Leerkrachtassistent Veilig leren lezen 2e maanversie is een software programma voor het digibord en helpt de leerkracht om op zeer efficiente wijze instructie te geven. Dit verhoogt het leerrendement van de leerlingen.
 • Klikklakknieboek
  Het klikklakknieboek is een vergrote uitvoering van het individuele klikklakboekje. Door zijn formaat is het uitstekend geschikt voor het geven van groepsinstructie en van instructie aan een subgroep. Met het klikklakknieboek wordt het gebruik van het klikklakboekje gedemonstreerd en kunnen synthesewoorden naar keuze wor-den gemaakt en gelezen.
 • Online software lezen met Zoem
  Het oefenen van lezen is voor leerlingen heel aantrekkelijk en stimulerend via het vernieuwde én online computerprogramma bij Veilig leren lezen. Een belangrijke rol hierin speelt Zoem. De bekende bij die de leerlingen door alle thema’s van de methode leidt.
 • Leesboekje en werkboekje
  Bij elke kern hoort een leesboekje met een werkboekje op maan of zon niveau.
 • Veilig & vlot
  Veilig & vlot is een uitgave die voornamelijk gericht is op de automatisering van de woordherkenning en daarnaast de elementaire leeshandeling ondersteunt.
 • Klikklakboekje
  In het klikklakboekje hangen kinderen de letters die ze al geleerd hebben of al kennen. Doordat er steeds nieuwe letters op verschillende posities bijkomen en de letters los te bewegen zijn, ontdekken kinderen al snel dat ze nieuwe woorden kunnen maken en oefenen ze de elementaire leeshandeling.
 • Stickervellen en ringboekje
  Bij de ringboekjes maan en raket horen stickervellen. Als de leerlingen met het stramienblad van het ringboekje gewerkt hebben, kunnen ze hun eigen werk controleren. Ze lezen de zelfgeschreven of gestempelde woorden en plakken er op het stramienblad het juiste stickertje achter.
 • Letterzetter en woordzetter
  Kopieerbladen die oefenstof bevatten voor technisch lezen en spellen.
 • Feestneus
  De opdrachtkaarten uit de feestneusdoos bieden extra oefenstof voor het begrijpend lezen en het functioneel schrijven of stellen.
 • Lettermuur
  Met de lettermuur verkennen leerlingen de klank van een bepaalde letter én breiden ze hun woordenschat uit
 • Woordendoos
  De woordendoos is een uniek nieuw leermiddel waarmee kinderen onder andere de structuur van woorden alzijdig verkennen en de lees- en schrijfrichting en de elementaire lees- en spelhandeling toepassen.

 

 

Op de website van ‘Veilig leren lezen’ kunt u informatie vinden speciaal voor ouders.

Zie ook