De Joppeschool
Home>Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

Vaak spreken we met leerlingen over de wereld om ons heen, en brengen we kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methoden. Vaak ook door middel van klassengesprekken en spreekbeurten. Vanaf dit schooljaar werken wij voor aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis met ‘Blink Educatie’.

Aardrijkskunde
Groep 3 t/m 8 werkt met het onderdeel Blink wereld: aardrijkskunde. Het aardrijkskunde onderwijs is er op gericht dat de leerlingen zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio’s, inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en menselijk handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden, zich enige geografische kennis en vaardigheden eigen maken.

Geschiedenis
Groep 3 t/m 8 werkt met de methode ‘Blink wereld: geschiedenis’ (voorheen ‘Eigentijds’). Het geschiedenisonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen…

  • zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen,
  • besef krijgen van continuïteit en veranderingen in het leven en in de geschiedenis van de samenleving,
  • zich enig historische basisvaardigheden eigen maken,
  • kennis en inzicht verwerven omtrent inrichting en structuur van de maatschappij,
  • kennis en inzicht verwerven omtrent enige hoofdzaken van en kenmerkende verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving.

Natuurkunde / biologie
Groep 3 t/m 8 werkt met de methode Blink wereld: natuur en techniek (voorheen ‘Binnenstebuiten’). Dit laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, grappige filmpjes en haalbare proeven en onderzoekjes. We maken gebruik van vele leerzame en leuke proefjes waarmee kinderen de wereld zelf ontdekken. Met spannende invalshoeken, zodat elk onderwerp daadwerkelijk gaat leven bij kinderen.

Groep 3-4 kijkt daarnaast naar de serie Huisje Boompje Beestje van de N.O.T. (Nederlandse Onderwijs Televisie). Groep 5-6 volgt de serie Nieuws uit de Natuur van de N.O.T . en werkt in de schooltuintjes.

Zie ook