Jeugdverpleegkundige

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Waar komt die buikpijn van mijn kind vandaan? Groeit mijn kind wel goed? Mijn kind voelt zich somber, wat kan ik doen? Bij deze en andere vragen en zorgen over de gezondheid, ontwikkeling, het gedrag en de opvoeding van uw kind, kunt u als ouder(s) terecht bij de jeugdgezondheidszorg van GGD.

De jeugdgezondheid op school

U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist.

Wat we belangrijk vinden, is dat wij er voor u zijn voor allerlei vragen rondom opgroeien van uw kind. Elk kind wordt een aantal keren door ons uitgenodigd, maar u kunt ook zelf bij onze jeugdverpleegkundige binnenlopen op een inloopspreekuur.

Bij calamiteiten op school kan de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts de school ondersteunen.

Wat doet de jeugdgezondheid:

  • Logopedie: Onze logopedisten verzorgen voor de GGD de logopedie op vrijwel alle basisscholen in Noord- en Oost-Gelderland.
  • Gezondheidsonderzoek groep 2: De jeugdverpleegkundige ziet alle kinderen uit groep 2 voor een gezondheidsonderzoek.
  • Meten en wegen groep 6: De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6 tijdens de gymles.
  • Les Gezonde Leefstijl: De assistenten jeugdgezondheid geven in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.
  • Vaccinaties: Kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de DTP en de BMR-prik. Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.
  • Inloopspreekuur: Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen.

Lees het in het magazine Jeugdgezondheid voor het basisonderwijs

Kijk op https://www.opvoeden.nl voor meer informatie over opvoeden en gezondheid.

Inloopspreekuur jeugdgezondheid

Via deze weg wil ik mezelf graag even voorstellen. Ik ben Lieke Papen, de jeugdverpleegkundige bij u op school. 

Als u een vraag of zorgen heeft, mail of bel mij gerust. Dan maken we een afspraak.

Contactgegevens

Lieke Papen

Lieke Papen, jeugdverpleegkundige
088 – 4433395 (direct)
088 - 4433000 (algemeen)
l.papen@ggdnog.nl
Website: www.ggdnog.nl

 

Centrum Jeugd en Gezin

Het CJG is een netwerkorganisatie in ontwikkeling, die zich richt op het geven van advies en hulp aan (toekomstige) ouders, opvoeders, kinderen en hulpverleners over opvoeden en opgroeien. In het CJG Lochem werken consultatiebureau- en jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedadogen, ambulante hulpverleners en jongerenwerkers met elkaar samen.

Zie ook