Pleinwacht

Tussen de middag blijven alle leerlingen over op school. De leerlingen eten in de klas onder toezicht van de leerkracht. Na het eten spelen ze buiten van 12.30 tot 13.00 uur onder leiding van twee ouders en een leerkracht. De overblijfouders zijn om 12.30 uur op het schoolplein en melden zich bij de leerkracht op het plein. Zij houden samen toezicht tot het einde van de pauze. 

Deze vorm van overblijven heeft geen financiële gevolgen en heeft bovendien het voordeel dat ouders een deel van het schoolgebeuren meemaken en dat u tussen de middag uw kind niet hoeft op te halen. 

Aan het begin van het schooljaar wordt een lijst samengesteld van de  pleinwachtbeurten. Ouders hebben een aantal keer per jaar  pleinwacht. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn, zorgt u zelf voor een vervanger.