Bredeschool Lochem

Met het programma Bredeschool verbindt de Stichting Welzijn Lochem (SWL) onderwijs, kinderopvang en alle organisaties die met kinderen (4-18 jaar) werken. Doel is een omgeving te creëren waarin kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Belangrijke bijdragen leveren een sportcoach, cultuurcoach, jeugdcoach en een JOGG-regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht), lees-mediacoach en de jongerenwerker.

Sportcoach

De sportcoach speelt een rol bij het bewegen en een gezonde leefstijl van kinderen. Zij verzorgt zelf lessen op school en laat de leerlingen daarbij bijvoorbeeld kennismaken met nieuwe sporten, zoals freerunning of lacrosse. Ook zorgt de sportcoach voor deskundigheidsbevordering van leraren. De sportcoach organiseert ook samen met de sportverenigingen kennismakingslessen, waardoor kinderen hun weg naar de sportvereniging gemakkelijker vinden.

Onze sportcoach dit jaar is Joyce Elshof. Een enthousiaste, gedreven gymdocent en sinds een halfjaar bij SWL. Zij hoopt er samen met onze leerlingen leuke en leerzame lessen van de maken waarbij ieder kind kan participeren op zijn/haar eigen niveau. En dat in een veilig pedagogische beweegklimaat.

Fitklasse

Leerlingen worden in groep 4 t/m 8 onderworpen aan een fittest. Daarbij is ook de GGD betrokken voor het meten en wegen van de kinderen. Een test met 8 onderdelen moet uitwijzen in welke conditie ze verkeren. Dit leidt tot een persoonlijk advies. Sonja Peterse zegt: ,,De meeste kinderen zijn lid van een sportvereniging maar toch is er vaak sprake van een verminderde lichamelijke conditie.” De sportcoach bespreekt de minpunten en draagt tips aan voor verbetering. Daarnaast doen 4 scholen mee aan de beweegimpuls waar gedurende het schooljaar tijdens de gymles gewerkt wordt aan de fitheid van de kinderen.

JOGG

De afkorting JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit project richt zich met name op leefstijl. Zo wordt erop gewezen dat het drinken van meer water en minder suikerhoudende frisdranken en positieve uitwerking heeft op gezondheid en gewicht. Daarbij is ook aandacht voor gezonde voeding

Lees-mediacoach

Via de bibliotheek worden lezen en media-educatie gestimuleerd. Daarbij horen ook een door ouders beheerde schoolbibliotheek en het aanleveren van de juiste boeken als de school aan de hand van een thema werkt. Via de leesmonitor wordt de leesvaardigheid van kinderen getest. Aan de lees-mediacoach kan ook advies worden gevraagd.

Cultuurcoach

De cultuurcoach – in dienst van de Muzehof – laat basisschoolleerlingen kennis maken met alle facetten van kunst en cultuur, door middel van het ‘Kunstmenu’. Dit kan op vele manieren, zoals een kunstenaar in de klas, bezoek van een voorstelling, zelf zingen of muziek maken.