Onderwijscoach

Het Samenwerkingsverband IJsselBerkel werkt in de regio Zutphen/Lochem met 4 coaches en 2 orthopedagogen. Al is er aan elke school binnen regio Zutphen/Lochem een onderwijscoach gekoppeld, onderling is er intensief overleg en wordt er gebruik gemaakt van elkaars expertise. Op de Joppeschool is Cindy Thuss onze onderwijscoach.

Onderwijscoaches denken mee bij diverse onderwijs-zorgvragen. Het is de intentie dat de school op weg wordt geholpen en leert van casussen die eerder zijn besproken of trajecten die zijn gevolgd.

De coach werkt samen met ouders, school en CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Het laatste klinkt spannender dan het is. Een onderwijscoach is er voor vragen vanuit de school en de gezinscoach (CJG) behartigt eventuele vragen van gezin. We starten in gezamenlijkheid en als één van de partijen niet nodig is of meer nodig blijkt, dan ronden we dat deel af. Het gaat altijd om tijdelijke betrokkenheid.

Zie ook

Samenwerkingsverband IJsselberkel