Zorgstructuur

Interne begeleiding
De ‘intern begeleider’ zorgt ervoor dat er op school een goede structuur aanwezig is voor de leerlingenzorg en coördineert alle activiteiten rondom de zorg van leerlingen. Vanuit de leerling en zijn/haar behoefte zoeken we naar het best passende onderwijs, zodat we de juiste zorg op maat kunnen bieden.

Onze school heeft een intern begeleider die veel in de groepen aanwezig is en dagelijks vele gesprekken voert met kinderen, leerkrachten en ouders. Naast de informele, informatieve gesprekken voeren de leerkrachten ieder kwartaal samen met de intern begeleider groepsbesprekingen. Hierbij komt de groep en elke leerling individueel aan bod. We spreken dan over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de didactische ontwikkeling en de leerprestaties van uw kind.

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen de plicht om voor elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Liefst gewoon in de eigen klas, soms met extra ondersteuning. En anders op een andere school, die wel de juiste ondersteuning kan bieden. Dit kan een school voor regulier basisonderwijs zijn of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Wij zijn sinds dit jaar aangesloten bij het samenwerkingsverband IJssel | Berkel te Zutphen. Binnen IJssel | Berkel werken alle 108 basisscholen in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Berkelland en een deel van de gemeente Bronckhorst (Vorden, Wichmond en Kranenburg) met elkaar samen. Het doel: passend onderwijs bieden voor ieder kind.

Van elkaar leren
Wat betekent dit voor onze school? Binnen de klas hebben sommige kinderen extra ondersteuning nodig die de leerkracht dan biedt. Denk daarbij aan dyslexie, hoog sensitiviteit of hoogbegaafdheid. Ieder kind is ten slotte uniek. Passend onderwijs vraagt soms een andere aanpak: wat werkt wel en wat niet? Samen met u als ouder gaan wij op zoek naar de juist aanpak.

Daar staan de leerkrachten natuurlijk niet alleen voor. Binnen de school helpen de intern begeleider en het ‘ondersteuningsteam’ vanuit het samenwerkingsverband. Wij hebben een vast ondersteuningsteam bestaande uit een onderwijscoach, orthopedagoog, jeugdverpleegkundige en een gezinscoach. Indien wenselijk roepen we, in overleg met de ouder, andere specialisten op.

Zo gaat de school altijd samen met u als ouder en andere deskundigen op zoek naar de beste oplossing voor uw kind.