Oudergesprekken

Drie maal per jaar houden we 10-minuten gesprekken met de ouders. Aan het begin van het schooljaar en na uitreiking van de rapporten. Natuurlijk kunt u ook gedurende het schooljaar de leerkracht spreken u kunt dan via de mail een afspraak aanvragen.

Omgekeerde oudergesprekken

In het begin van het schooljaar houden we ‘omgekeerde oudergesprekken’. Hierin krijgt u gelegenheid om de leerkracht te vertellen hoe uw zoon/dochter is, welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij volgens u nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de (nieuwe) groep in dit nieuwe schooljaar.

10-minuten gesprekken
Vervolgens vinden in maart en in juni ook gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind.