Visie & missie

Een kind op de Joppeschool

·        “Ik vind het leuk om te leren en te ontdekken”

·        “Ik heb oog voor de mensen en de natuur om mij heen”

·        “Ik ga met plezier naar school en ben trots op mijn school”

·        “Ik vind het fijn om samen te spelen en samen te werken”

·        “Ik zie het nut van de dingen die ik op school leer”

Missie Joppeschool 

De Joppeschool is gericht op de continue ontwikkeling van het kind om het optimaal voor te bereiden op de toekomst 

Visie Joppeschool 

Ieder kind heeft het recht op een onbezorgde basisschooltijd waarin hij/zij opgroeit tot een zelfstandig, sociaal, zelfbewust en nieuwsgierig individu met een brede basiskennis 

We willen dit realiseren via OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO).
Het doel van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen.

Bij OGO staat de brede persoonsontwikkeling van de  leerling centraal, dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau naar de zone van naaste ontwikkeling. Daarbij is de gedachte dat de leerkracht in het contact met de kinderen niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdraagt, maar dat de ontwikkeling van de leerling daarnaast ook beïnvloed wordt door de context en de cultuur.

Betekenisvolle activiteiten en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelings- en leerprocessen. Zingeving is tevens erg belangrijk. Het is van belang dat de leerling in staat is om het geleerde in verschillende contexten toe te passen. Tenslotte, door middel van observatie en reflectie stemt de leerkracht het onderwijsaanbod af op wat de leerling zelf wilt en al (bijna) kan. OGO wordt binnen de Joppeschool aan de hand van wisselende thema’s geïmplementeerd.