Ouders

Veel ouders voelen zich betrokken bij de school. Op haar beurt schenkt de school aandacht aan de communicatie naar de ouders via de website, interne nieuwsbrief of direct via de leraren. In onze (online) schoolgids vind u al onze algemene informatie terug

Via het onderdeel ‘ouders’ op deze website leest u meer informatie over onderwerpen waarbij de ouders direct betrokken zijn zoals de medezeggenschapsraad, de oudercommissie en de door ouders bemande pleinwacht.

Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact opnemen.