Oudercommissie (OC)

De Oudercommissie (OC) van de Joppeschool

Wie zitten er in de OC?

·       Jan van Drooge (ouder, lid sinds 2020)

·       Melle Hindriks (ouder, lid sinds 2020)

·       Malou van de Wel (ouder, lid sinds 2020)

·       Esther Riphagen (ouder, lid sinds 2020)

·       Eline Buijs (leerkracht, lid sinds …)

·       Irma Eikelenboom (leerkracht, lid sinds 2020)

Het doel van de OC is, om samen met andere ouders, de school te ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken in de school. En daarnaast de organisatie van (terugkerende) evenementen gedurende het schooljaar. 
Voorbeelden van evenementen zijn de lampionnenoptocht, Kerst, Sinterklaas, het Lentefeest en de jaarlijkse BBQ.
De ondersteuning van de school gebeurt in verschillende commissies o.a. moestuinwerkgroep, luizenpluiswerkgroep, bibliotheekwerkgroep en de werkgroep dierenverzorging. 
Daarnaast fungeert de OC als vraagbaak voor andere ouders en kan zij ouders met een hulpvraag waar nodig doorverwijzen. De zaken waarmee de OC zich bezighoudt worden gecoördineerd vanuit OC vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Sterker nog, hoe meer ouders hierbij aansluiten, hoe beter!

De OC-vergaderingen worden vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief van de school.

Via de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geld ingezameld ten behoeve van de activiteiten die door de OC worden georganiseerd. Naast deze activiteiten wordt er soms ook OC-geld besteed aan zaken waar de school behoefde aan heeft, maar die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget van de school. 

De vaste bezetting van de OC bestaat uit een viertal ouders van leerlingen. Deze ouders zijn voor minimaal drie jaar verbonden aan de OC, maar langer mag ook. Nieuwe leden worden gekozen tijdens de AJV (Algemene Jaarvergadering). Daarnaast fungeren docenten Eline Buijs en Irma Eikelenboom als aanspreekpunten vanuit het schoolteam. Zij zijn dan ook aanwezig bij de OC-vergaderingen.

Mocht je vragen hebben over de bezigheden van de OC of andere zaken, schroom dan niet om een van ons aan te spreken op het schoolplein. Mailen mag natuurlijk ook naar ocjoppe@gmail.com