Groep 1/2

Groep 1/2

Het uitgangspunt van ons onderwijs in groep 1/2 is dat een kind een veilige omgeving heeft om tot verdere ontwikkeling te komen. Wij bieden een warm pedagogisch klimaat waarin de kinderen spelenderwijs worden voorbereid op hun verder schoolloopbaan.

Jonge kinderen leren door te doen, door te handelen, door te spelen. In spelactiviteiten leren kinderen de wereld kennen waarin ze leven en bouwen ze de motivatie en vaardigheden op om aan de wereld deel te nemen. Daarom hebben wij spel hoog in ons vaandel staan.

De hoeken

Onze kleuterklas heeft verschillende hoeken waar kinderen vrij spelen, zoals de bouwhoek, de huishoek, de lees- en luisterhoek, schrijf- en stempelhoek en de constructiehoek.

We werken rondom ervaringsgerichte thema’s welke dicht bij de belevingswereld van de kleuter staan. De inrichting van de hoeken proberen wij hier zoveel mogelijk op aan te passen zodat de kleuter zich op verschillende ontwikkelgebieden rondom hetzelfde thema kan verrijken. Zo is de huishoek rondom het thema ‘ziek zijn’, omgetoverd in een ziekenhuis, liggen er bij de stempel- schrijfhoek woordkaartjes met woorden die met het thema te maken hebben, kan er in de bouwhoek een ziekenhuis worden nagebouwd etc. De kinderen worden hier zoveel mogelijk bij betrokken en gestimuleerd om te helpen met het maken van plannen en het verzamelen van spullen zodat de hoek en het spel kan “groeien”.

Dagritme

De schooldag begint met elkaar begroeten en een hand geven bij binnenkomst in de klas.

Elke dag heeft eenzelfde opbouw: werken met ontwikkelingsmaterialen, de kring, fruit eten en ondertussen het werk plannen, werken en spelen, opruimen, buitenspelen of gym en daarna sluiten we de ochtend af in de kring. Na de lunch volgt het middagprogramma: we starten weer in de kring, daarna binnen spelen en werken, buiten spelen en weer afsluiten in de kring.

De dag wordt begonnen met werken met ontwikkelingsmaterialen uit de kast. Hiermee worden allerlei leerdoelen die voor een kleuter belangrijk zijn geoefend, zoals bijvoorbeeld: rijmen, klank herkenning, tellen, puzzelen, fijne motoriek etc. Na ongeveer 20 minuten ruimen we op en gaan we in de kring.

We starten met de dagopening en gaan aan de slag rondom het thema waar we mee bezig zijn.
In de kring wordt op speelse wijze gewerkt aan de leerdoelen op het gebied van taal en voorbereidend rekenen, we zingen samen en luisteren naar een mooi verhaal of prentenboek. We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van ‘Kanjertraining’. Deze is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

In groep 1/2 wordt er voorgelezen uit het knieboek: Max en het dorpje. Regelmatig gaan we in gesprek over het stuk verhaal dat is voorgelezen en doen we oefeningen/spellen en opdrachten die daarbij horen.

Verder staat er ook Engels op het programma. Vanuit de methode ‘Take it easy’ en het digibord leren de kleuters rondom thema’s Engelse woordjes, korte zinnetjes en heel veel liedjes.

Met de oudste kleuters doen we 'Schrijfdans'. De kinderen maken bewegingen in de lucht en later met beide handen op een groot vel papier. Schrijfdans heeft als doel een vloeiend en gezond verbonden handschrift voor te bereiden. De kinderen genieten hiervan.