Groep 8

Taal en rekenen

In groep 8 gaan we de sommen die de leerlingen in groep 7 geleerd hebben verder uitwerken, maar niet meer zo ver als het jaar ervoor. Het gaat om het beheersen van grote keersommen, staartdelingen, grote eraf en erbij sommen, breuken, procenten en het metriek stelsel. En hetzelfde geldt voor spelling en ontleden. In groep 8 herhalen we alle categorieën van de afgelopen jaren. Dit jaar gaat het dus vooral om het herhalen, uitwerken en beheersen. Door vooruit toetsen en na analyse van de toets, passen we het lesprogramma waar mogelijk individueel aan. Bij zowel taal als rekenen zijn heel veel plusmaterialen. Maar ook is er materiaal voor kinderen die behoefte hebben aan een wat vereenvoudigd programma.

Kortom; voor ieder kind is er ruimte binnen de vakken om zo goed mogelijk uit de verf te komen.

Meer vakken

Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken gym, Engels, handvaardigheid , tekenen, kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Bij die laatste drie vakken werken we aan thema's. We bieden als leerkracht een heel stuk kennis aan en werken dat dan in klein of groot groepswerk uit in projecten. Een voorbeeld hiervan is het werken over de beide wereldoorlogen. We vertellen veel, laten beelden zien, laten ze onderzoek doen en er wordt ook iets gebouwd bijv. een slagveld met loopgraven. Dezelfde werkwijze hanteren we bij natuur en aardrijkskunde.

Bij handvaardigheid en tekenen vinden we het belangrijk dat de leerlingen zelf iets creëren. Ze krijgen van ons een opdracht om bijvoorbeeld een mini boomhut te maken van klei en takjes. Hoe ze die dan vormgeven laten we vrij. Gaandeweg zien we dan de mooiste dingen ontstaan.

Engels geven we volgens de methode “Take it easy”. Elke week krijgen de leerlingen een overhoring. Die bestaat uit woorden. De woorden leren ze thuis. Wat ze moeten leren staat als huiswerk op het bord in de klas.

Het gevoel van saamhorigheid, het als oudsten ook oog hebben voor de jongere leerlingen en het durven presenteren van jezelf zijn minstens zo belangrijk.

Projecttijd

Elke dag kiezen de leerlingen binnen projecttijd uit diverse opdrachten. Dat zijn verreikende opdrachten op het gebied van taal, rekenen of lezen, geschiedenis, aardrijkskunde of natuurkunde. Maar er zit ook een project in. Dat kan zijn via de methode “Zit dat zo?” of “Outside the box” of een eigen bedacht project. Dat is een opdracht die een korte periode loopt en afgesloten wordt met een vorm van presentatie aan de hele groep. De planning voor de invulling van de projecttijd maken ze elke week zelf.

Hoogtepunten

Bijzonder moment is natuurlijk de Eindtoets met hieraan voorafgaand de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Deze toets moet hetgeen wat als advies gegeven is vanuit school, bevestigen.

De Eindtoets sluiten we af met een high tea. Iedereen die dat wil neemt iets gezonds en/ of lekkers mee. Wij zorgen voor thee. Zo vieren we dat er weer een mijlpaal is afgesloten.

Andere hoogtepunten zijn het schoolkamp , de eindmusical, Veteranendag, koken met juf, Frans (voor groep 8) via de Alliance Française), …