Groep 5

In groep 5 vinden we het erg belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, en vooral zichzelf durft te zijn. De kinderen zijn een groot deel van de tijd op school. Samen met de ouders wil ik zorg dragen voor een mooie aanloop van het kind in de samenleving.
Voor de kinderen zorg ik voor helderheid, respect, structuur en voorspelbaarheid. Dit maakt dat de kinderen kunnen zijn wie ze zijn en zichzelf hierin mogen ontwikkelen.
Omdat niemand zich constant kan concentreren moeten we ervoor zorgen dat het hele lichaam actief wordt en blijft. In onze klas doen we dat door regelmatig een Energizer in te zetten, de ene keer binnen, de andere keer buiten.

Rekenen

Rekenen: mag het een nulletje meer zijn? Eind van groep 4 hebben de kinderen de eerste berekeningen tot 100 zijn al gemaakt. In groep 5 komen er nog meer nullen bij: dan gaat je kind sommen maken tot 10 000. Daarnaast worden de tafels verder uitgebouwd tot 10.
Nieuwe onderdelen met rekenen zijn het rekenen-met-getallen-over-de-honderd en het verband tussen delen en vermenigvuldigen. Ook zetten we een kleine stap richting breuken. Hoe verdeel je een pannenkoek in gelijke stukken?
Verder wordt er ingegaan op inhoudsmaten. Wat is nu eigenlijk een liter? Hoe is die onder verdeeld in kleinere maten? Hoeveel liter gaat er in een emmer?  De kinderen leren formaten en afstanden schatten. Ze meten echt met duimstokken, linialen of rolmaat en meten dan buiten het plein, de tegels, de deuren, hun tafel en boeken etc.  De tafels tot en met 10 automatiseren we verder.

Taal

In groep 5 wordt taal in 4 verschillende leerstofdomeinen gegeven:
Woordenschat: In elke thema leren de kinderen woorden en uitdrukkingen die bij het thema passen. Dit met ondersteuning van woordparachute, woordspin, woordkast en woordtrap  Taal verkennen: In de verschillende thema’s leren de kinderen kennis maken met zinsontleden (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp), woordsoorten (werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en voegwoorden.

Spreken en luisteren: De kinderen leren goed te luisteren naar opdrachten, leren telefoneren, leren met elkaar in gesprek gaan over verschillende onderwerpen.
Schrijven: Hier ligt de nadruk op het schrijven van gedichten, verhalen maar ook mening teksten. Het gebruiken van de juiste leestekens.

Spelling

In groep 5 werken we nog hard aan de geleerde spellingregels van groep 4.  De klankgroepwoorden blijven een heel belangrijke rol spelen in dit leerjaar. Daarnaast leren we ook wanneer we de woorden met een hoofdletter schrijven.
Wat zijn nu de verschillende klankgroepwoorden? 
Lange klank: lopen à Lo I pen. Lo is een lange klank ik neem een stukje weg
Korte klank: kippen à Ki I ppen. Ki is een korte klank dan schrijf ik de .. dubbel
Tweetekenklank: moeder à moe I der. Moe is een tweetekenklank dan schrijf ik het zoals ik het hoor.

Lezen

In groep 5 wordt er naast technisch lezen ook begrijpend lezen gegeven. Het technisch lezen krijgt vorm door in de ochtend te stillezen of Ralfi lezen in kleine groepjes op niveau. Ralfi lezen is een vorm van lezen waarbij de kinderen drie dagen dezelfde tekst krijgen, deze wordt eerst VOOR gelezen, dan in KOOR gelezen en vervolgens DOOR de kinderen gelezen.

Begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen worden de volgende strategieën aangeboden:
- doel bepalen
- voorspellen
- voorkennis ophalen
- herstellen
- vragen stellen
- visualiseren
- samenvatten

Projecttijd

Elke dag kiezen de leerlingen binnen projecttijd uit diverse opdrachten. Dat zijn verrijkende opdrachten op het gebied van taal, rekenen of lezen, geschiedenis, aardrijkskunde of natuurkunde. Maar er zit ook een project in. Dat kan zijn via de methode “Zit dat zo?” of “Outside the box” of een eigen bedacht project. Dat is een opdracht die een korte periode loopt en afgesloten wordt met een vorm van presentatie aan de hele groep. De planning voor de invulling van de projecttijd zetten zij zelf in de weektaak.

Meer vakken

Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken gym, Engels, handvaardigheid , tekenen, kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Bij die laatste drie vakken werken we aan thema’s. We bieden als leerkracht een heel stuk kennis aan en werken dat dan in klein of groot groepswerk uit in projecten. Enkele voorbeelden zijn hoe werkt een vulkaan of het onderzoeken hoe lang een schimmel nodig heeft om te groeien. We vertellen veel, laten beelden zien, laten ze onderzoek doen.
Bij handvaardigheid en tekenen zijn we bezig om verschillende technieken ons eigen te maken. De lessen worden in verschillende stappen opgebouwd, voordat er een eindresultaat zichtbaar wordt. Samen bespreken we de opdrachten en geven elkaar feedback.
Engels geven we volgens de methode “Take it easy”. Waar we vooral de nadruk leggen om het durven uitspreken van de Engelse woorden en het leren kennen van de Engelse woorden.