Home>Nieuws>leren programmeren

leren programmeren

woensdag 8 juni 2016

leren programmeren

Dinsdag 14 juni krijgen alle groepen een workshop over programmeren aangeboden.

Groep 1 t/m 4 zullen spelenderwijs met robots hier veel over gaan ontdekken. Groep 5 t/m 8 zal elk 2,5 uur van Sjoerd Dirk van IQmaak les krijgen.

“Door te programmeren ontdekken kinderen dat een computer ook gebruikt kan worden om iets mee te maken of een probleem op te lossen. En ondertussen ontwikkelen en/of versterken ze hun probleemoplossend en creatief denkvermogen, taal- en rekenvaardigheden en ook samenwerken.

Het is niet nodig om programmeren als nieuw vak in het (basis)onderwijs te zien. Door het af en toe als werkvorm in te zetten bij andere vakken snijdt het mes aan twee kanten. De lesstof wordt behandeld en de kinderen zijn bezig met programmeren.”