Home>Nieuws>Spelletjes en onderwerpen kiezen

Spelletjes en onderwerpen kiezen

dinsdag 14 februari 2017

Groep 1&2
De kleuters gingen aan de slag met mindgames afgewisseld door spel in de gymzaal. We hebben bijvoorbeeld de Romeinse cijfers onderzocht: Welke getallen horen bij de getalsymbolen? Ook hebben we een cijfersysteem bedacht waarin je maximaal drie streepjes mag gebruiken. En hoeveel lucifers heb je nodig om vijf driehoeken aan elkaar vast te maken? Hoe kun je het getal zeven op zoveel mogelijk manieren verdelen?

Aan het eind is er ook nog gefilosofeerd. Volgende week zal het lespakket van de Kleuteruniversiteit binnen zijn voor de groep 1 & 2 kangoeroes. Het thema waar we de komende weken met deze kangoeroes in gaan werken is sterren en planeten. Wij hebben er allemaal heel veel zin in!

Groep 3&4
Na het filosoferen vorige week, gingen de groep 3&4-kangoeroes deze week verder met hun eigen project.  Uit de onderwerpen die vorige week naar voren kwamen moest iedere groep één hoofdonderwerp kiezen. Dat was even goed overleggen, beargumenteren, onderhandelen en uitwisselen van gedachten. Alle groepjes kwamen er vlot uit. De onderzoekers gaan namelijk per groep één onderwerp helemaal uitdiepen, verwerken en presenteren aan elkaar.

De onderwerpen die ze gekozen hebben zijn:

  • Waarom is sneeuw wit?
  • Wat kun je allemaal doen met elektriciteit?
  • Hoe leven wolven?
  • Hoe is het leven op aarde ontstaan?

Na het kiezen van een onderwerp/thema ontwierpen ze één hoofdvraag en minimaal drie deelvragen. Eerst spraken we over wat hoofd- en deelvragen zijn, hoe je goede vragen maakt en wat bronnen eigenlijk zijn. Hierna gingen ze direct aan de slag!

Ten slotte dachten we na over bronnen die we kunnen gebruiken in ons onderzoek: boeken, interview, internet, filmpjes, materialen etc. Het uur is alweer bijna voorbij… wat gaat de tijd snel… Nog even evalueren om elkaar te inspireren en een vooruitblik op de volgende les en toen was het alweer tijd om terug te gaan naar de klas. Tot volgende week!