Home>Over ons>Over Quo Vadis

Over Quo Vadis

De maatschappij individualiseert en wordt haastiger, vluchtiger. Voor stichting Quo Vadis is niets minder waar. Vanuit haar waarden, gebaseerd op de Christelijke traditie, laten de scholen van Quo Vadis het andere geluid horen. Onze scholen bereiden kinderen enerzijds voor op die hectische samenleving, maar tegelijkertijd moedigen zij kinderen aan tot en ondersteunen zij hen bij bezinning. De scholen gaan in op het nadenken over levensvragen. Ook voor ethische vragen is letterlijk en figuurlijk de ruimte.

Voor onze Confessionele scholen is Jezus Christus de inspiratiebron. Kinderen willen daardoor niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen zorgen op weg naar een sociale en rechtvaardige samenleving. Scholen van Quo Vadis zullen zich hiermee blijven profileren en iedere school doet dat op zijn eigen wijze, ingegeven door de identiteit van de school en ingekleurd door medewerkers en ouders. Een beschrijving van de grondslag van onze scholen treft u in hun schoolgids en op hun website aan.

Het bestuur van stichting Quo Vadis vindt het belangrijk om ouders en leerkrachten betrekken bij de besluitvorming rond de thema’s onderwijs, kwaliteit en innovatie. Dit gebeurt door inspraak in het Directieberaad, de Medezeggenschapsraad en diverse commissies.

Stichting Quo Vadis is een onderwijsstichting voor Interconfessioneel, Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs onderwijs met scholen in Almelo, Deventer, Lochem en Twenterand. Meer dan 500 medewerkers zijn werkzaam voor onze scholen die door ongeveer 5000 leerlingen worden bezocht.